Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Annamme ensiapukurssin hyväksytysti suorittaneille Punaisen Ristin todistuksen. Suosittelemme taitojen päivitystä kolmen vuoden välein.

     Koulutusten sisältö

 SPR kouluttaja

 

Turvallisuuskoulutukset

Vaasan Ensiapukoulutus

 

EA 1®

Ensiapukurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, joita jokaisella kansalaisella tulisi olla. Kurssilla opitaan auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Tavoitteena on oppia kuinka oikeilla toimenpiteillä voi vaikuttaa potilaan ennusteeseen ja tilan paranemiseen.

EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Koulutuksesta vastaavat koko ajan päätyökseen hoitotyötä tekevä sairaanhoitaja. Ensiapukurssimme noudattavat SPR:n ohjeita ja kouluttaja on SPR:n hyväksymä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja (ETK). Kouluttaja on kouluttanut mm. erilaisia hoitolaitoksia ja niiden henkilökuntaa.

 

Kurssin sisältö:

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

• Hätäensiavun perusteet

• Tajuttomalle annettava ensiapu

• Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys

• Vierasesine hengitysteissä

• Verenkierron häiriötila (sokki)

• Erilaiset haavat

• Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen,

rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)

• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat

• Nivelvammat ja murtumat

• Myrkytykset

 

EA2 ® 

 

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.

Ensiavun jatkokurssi EA 2 syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita peruskurssilla opittiin. Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista.

Kurssin kesto on 16 oppituntia (á 45 min), joka voidaan jakaa joko neljälle kerralle (esim. ilta) tai kahdeksi kokonaiseksi kurssipäiväksi. Kurssi on muodoltaan luentoja 20% ja harjoituksia 80%. Koulutus tapahtuu asiakkaan omissa tiloissa/ erikseen sovitussa tilassa.

 

EA 2-kurssitodistus korvaa EA 1-todistuksen ja on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

 

Kurssin sisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

 

Hätäensiavun kertaus:

o Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

* sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

o Tajuttomalle annettava ensiapu

o Muut hätätilanteet

 

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

o Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

o Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

o Ranka- ja raajavammat

o Pään- ja kasvojen vammat

 

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

o Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

 

Ensiapu ja ehkäisy

o kylmän aiheuttamissa vammoissa

o lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

 

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet (valinnaiset)

Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan

PPE-D -peruskurssi 4 t

 

Hätäensiapukurssi 4 t

 

Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

 

Sisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet

o Tajuttomalle annettava ensiapu

o Peruselvytys

o Vierasesine hengitysteissä

o Verenkierron häiriötila (sokki)

o Verenvuodon tyrehdyttäminen

Tapaturmien ehkäisy

Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia